Letter T rosiadau Letter T wt


Ers i Trosiadau Twt gael ei sefydlu, mae'r gwaith wedi bod yn llifo i mewn, ac felly mae'r wefan hon, fel y gwelwch, yn dal heb ei datblygu!

Fodd bynnag, rwy'n croesawu ymholiadau ar e-bost neu dros y ffôn – gweler y Manylion Cyswllt.